14. Lage budsjett eller regnskap                                                    

Jeg viser her trinn for trinn hvordan man kan lage et budsjett (se figuren under):
Denne "oppskriften" inneholder også noen mer avanserte verktøy som strengt tatt ikke er nødvendig for å sette opp et budsjett, men som likevel kan være greit å kjenne til.

Eksempel på budsjett fra januar - april:

  1. Start et nytt regneark eller arbeidsbok.
  2. Skriv BUDSJETT 2000 i A1.
  3. Marker cellene A1 til og med F1. Klikk på ikonet for å slå sammen celler+ sentrering og deretter  Fet skrift
  4. Skriv jan i B2. Hvis du vil slippe å skrive feb, mars osv kan du la  Excel jobbe for deg: Se på cellen som er markert med et ekstra tykk svart firkant (som inneholder jan). I det nederste høyre hjørne er det en ekstra markering.  Ta tak i denne (markøren blir til + tegn) og dra den til høyre,- helt til E2 (eller lengre om du vil). Du vil nå se at feb, mars og apr blir skrevet automatisk! Klikk på for å sentrere skriften i cellene.
  5. Skriv mat i A3, reiser i A4 osv. Marker cellene A3 til og med A6 (eller så langt du vil) og høyrejuster dem.
  6. Skriv noen aktuelle budsjettall. Om ønskelig kan du formatere dem. I figuren over er de formatert med tusenskille.
  7. Summer de ulike radene ved å klikke på Sum cellen (i eks ovenfor F3) og dra musemarkøren til venstre over alle tallene som skal summeres. Klikk så på . Summen kommer i celle F3. Nå kan du gjøre dette med de andre radene, men igjen,- hvis du vil spare tid og musesyke: klikk på celle F3, slik at cellen blir markert. Klikk på den ekstra markeringen nede til høyre (markøren blir til + tegn) og dra nedover. Slipp og alle radene er summert!
  8. Summer så kolonnene på tilsvarende måte ved å bruke summeringsikonet.
  9. Marker cellene som inneholder sum-tall og klikk på
  10. Marker alle cellene som inneholder tall eller tekst og velg rutenett. . Klikk på den lille trekanten og velg . Marker gjerne cellen nederst til høyre (F7) som inneholder totale utgifter, ved å bruke