Gjenopprette slettede filer

Hvis du jobber på lokal harddisk eller diskett, har du muligheten til å gjenopprette filer og mapper som du har slettet,- altså angre en sletting.

Når du sletter en fil eller en mappe forsvinner ikke denne ut av systemet, den havner i papirkurven. Papirkurven ser du som et ikon på skrivebordet. Når den er tom ser den slik ut: . Når den ikke er tom ser den slik ut:

Vil du angre en sletting (gjenopprette en fil / mappe) klikker du på papirkurven og får da et vindu som ser omtrent slik ut:

Her vil du se alle filene og mappene som du har slettet.

  1. Klikk på den filen /mappen du vil ha gjenopprettet
  2. Velg Fil / Gjenopprett

Filen /mappen er lagt tilbake til opprinnelig plassering

Legg merke til at du ikke selv kan gjenopprette filer og mapper som er slettet i nettverket f.eks. i F, G, O eller  K.  Du må da ta kontakt med skolens lokale IKT-veileder.

For å slette innholdet i papirkurven, velger du Fil / Tøm papirkurven.  Eller høyreklikk på og velg Tøm papirkurv.